Notarska zbornica Slovenije
Notarska zbornica Slovenije
Združujemo vse slovenske notarke in notarje.

Slovenski notarji smo varuhi premoženjskih pravic posameznikov in gospodarskih družb. Zaradi pooblastil so notarske listine neposredno izvršljive, zaradi nepristranosti pa so vse naše stranke deležne največje možne pravne varnosti.

Notar
Notar
Nepristranskost, zaupanje, varnost.
Storitve
Storitve
Varujemo vaše premoženje.
14. 2. 2020
Notarski arhiv
Arhiv novic
več
Registri
Registri
Smo skrbniki registrov.
Mednarodni projekti
Mednarodni projekti
Informacije o dedovanju, zakonskih razmerjih, nepremičninah in zaščiti ranljivih oseb v Evropski uniji.