Seminar ENN Alpe Adria - Evropska uredba o dedovanju

Seminar ENN Alpe Adria - Evropska uredba o dedovanju

23. oktobra 2023 so se v okviru Evropske notarske mreže (ENN) delegacije notarjev in drugih pravnih strokovnjakov iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije sestale v italijanski Gorici na regijskem Alpe – Adria seminarju z delovnim naslovom 'Daily practice issues on the implementation of the EU Succession Regulation' (Primeri iz dnevne prakse v zvezi z izvajanjem Uredbe EU o dedovanju), kjer so analizirali in razpravljali o primerih, s katerimi se srečujejo v svoji praksi.

Na konferenci so svoja stališča in primere iz svoje prakse predstavili tudi predsednik NZS notar dr. Bojan Podgoršek, prof. dr. Vesna Rijavec, sodnica Nadja Podobnik Oblak, notarska pomočnica Manca Majcen in notarska pomočnica Nina Kralj Frece. S strani Notarske zbornice Slovenije so se seminarja udeležili še notarka Mojca Tavčar Pasar, notarka Danijela Cvijanović in generalni sekretar notarske zbornice Aleksander Šanca. 

Konferenco je bilo mogoče spremljati tudi po video povezavi (streaming), saj je bil dogodek sneman in predvajan v živo. Udeležba na dogodku je bila lepa priložnost za strokovno rast in kontinuirano učenje notarjev, zaključki konference pa bodo poslani pristojnim inštitucijam EU kot predlogi za morebitne izboljšave ureditve na tem področju.

Nazaj