Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je soglasno podprla pobudo za spremembo 93. in 103. člena Gradbenega zakona

Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je soglasno podprla pobudo za spremembo 93. in 103. člena Gradbenega zakona

Državna svetnica Bojana Potočan je na predlog Notarske zbornice Slovenije vložila pobudo za sprejem novele Gradbenega zakona za spremembo 93. člena, ki nalaga notarjem, da morajo pred izvedbo dejanj iz prvega odstavka 93. člena Gradbenega zakona (GZ), ki se nanašajo na: vpise in spremembe vpisov v zemljiški knjigi, promet z njimi ali zemljišči, na katerih so, overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov, preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je to predpisano.

Pobudo je 3. septembra 2018 obravnavala Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in soglasno podprla pobudo za spremembo 93.čl in 103 čl. GZ

Vsakodnevna praksa namreč kaže na velike težave, ki jih imajo ljudje v pravnem prometu glede  nepremičnin, saj sedanji zapis 93 čl. GZ povzroča različna tolmačenja. NZS si bo tudi v nadaljnjem zakonodajnem postopku prizadevala, da bo predlagana novela GZ sprejeta, saj bo na ta način zagotovljena pravna varnost v prometu z nepremičninami.

Zakon mora nedvoumno določiti, da lahko le z inšpekcijsko odločbo ugotovljene prepovedi, ki so tudi vpisane v zemljiško knjigo, dajo odgovor, da gre za nedovoljen objekt ali za neskladno uporabo objekta in to ne more biti naloga notarjev (ali drugih udeležencev) kot sedaj predpisuje 93. člen GZ.

 

Nazaj