Notar Andrej Rozman izvoljen za novega člana Sodnega sveta RS

Notar Andrej Rozman izvoljen za novega člana Sodnega sveta RS

Državni zbor  RS je na svoji seji, 19.4. 2018 na predlog predsednika RS,  izvolil notarja Andreja  Rozmana  za novega člana Sodnega sveta RS.  Naloga Sodnega sveta je varovati neodvisnost posameznih sodnikov in sodstva kot celote ter vzpodbujanje odgovornost, učinkovitost in kakovost sodstva.  Andreja Rozmana je za člana Sodnega sveta predsedniku RS predlagala Notarska zbornica Slovenije.  Izvolitev Andreja Rozmana ima velik pomen za slovenski notariat, saj bo  s svojim znanjem in izkušnjami zagotovo pripomogel h krepitvi zaupanja v neodvisno, strokovno in pokončno držo slovenskega sodstva, hkrati pa se z njegovo izvolitvijo ohranja kontinuiteta predstavništva notarjev v tako pomemben organu kot je Sodni svet RS.

Nazaj