Odkritje spominske plošče notarju dr. Oszkarju Laubhaimerju

Odkritje spominske plošče notarju dr. Oszkarju Laubhaimerju

Na zgradbi lendavske knjižnice sta predsednika Notarskih zbornic Madžarske in Slovenije odkrila spominsko ploščo dr. Oszkarju Laubhaimerju, ki je kot kraljevi notar služboval v Dolnji Lendavi od leta 1885 do leta 1918.

Njegovo delovanje v Lendavi je sovpadalo s tedanjim gospodarskim in kulturnim razvojem Lendave in okolice. Dolnjelendavsko zgodovino so takrat ustvarjali razgledani, izobraženi in napredni meščani, med katere je spadal tudi notar in so imeli odgovoren in zavezujoči odnos do mesta, njegovega razvoja in blagostanja prebivalcev. V Lendavi je vzpostavil notarsko pisarno, v kateri je zaradi potreb prebivalstva na narodnostno mešanem območju, notarske listine, s pomočjo sodnega tolmača, zapisoval tudi v slovenskem jeziku. Natančnost in vrednote, ki so pomembne za notarski poklic je prenesel tudi v zasebno življenje in v središču Lendave zgradil meščansko vilo, ki je imela stanovanjske in uradne prostore – notariat. Nekdanja vila Oskarja Laubhaimerja in k njej pripadajoč nekdanji notariat sodita med izjemne primerke arhitekture, sedaj pa se v teh prostorih nahaja mestna knjižnica.

Z odkritjem spominske plošče je trajno obeležen spomin na njegovo delo, ki je na različne načine prispevalo k oblikovanju krajevne in regionalne istovetnosti. Odkritju plošče je v popoldanskem času sledila projekcija predstavitev filma o dolnjelendavskem notarju.

Nazaj