Poslovanje notarske pisarne v Tolminu

Poslovanje notarske pisarne v Tolminu

Uporabnike notarskih storitev na področju Tolmina obveščamo, da bo do začetka poslovanja novega notarja na tem notarskem mestu, notarske storitve v Tolminu periodično opravljala notarka Neli Kandus iz Nove Gorice. Notarska pisarna v Tolminu, na naslovu Brunov drevored 13, Tolmin, t: 05 381 1800, bo v času uradnih ur odprta vsak dan, notarka bo v celoti prisotna vsak četrtek, ostale dni pa bo prisotna v nujnih primerih oz. po predhodnem dogovoru stranke z zaposleno v pisarni.

 

 

Nazaj