Poslovanje notarskih pisarn

Poslovanje notarskih pisarn

Notarska zbornica Slovenije je pripravila oceno poslovanja notarskih pisarn v letu 2016. Ocena temelji na podlagi prihodkov, ki so jih ustvarile notarske pisarne in predstavljajo vsa prejeta denarna sredstva iz poslovanja notarske pisarne torej celoten promet, v katerem niso upoštevani stroški delovanja pisarn in ostali odhodki. Glede na celoten prihodek vseh notarskih pisarn, ki smo ga delili s številom notarskih pisarn v Sloveniji, bi povprečen prihodek  ene notarske pisarne v letu 2016 znašal 265.017, 20 EUR. 

Žal več kot 60 odstotkov ali 55 notarskih pisarn ni doseglo povprečnega prihodka.  37,3 odstotka ali 34 notarskih pisarn je doseglo prihodek med 100.000 in 200.000 EUR, pet notarjev je imelo manjši prihodek kot 90.000,00 EUR, najmanjši prihodek, od notarjev, ki so poslovali celo leto 2016,  je znašal 73.591,00 EUR in samo 6 notarjev  oziroma 6,6 odstotka je doseglo prihodek nad 500.000 EUR.  

Na Notarski zbornici Slovenije si prizadevamo za zagotovitev stabilnega poslovanja vseh notarskih pisarn. Zato je toliko bolj pomembno, da se trudimo vzpostavljati sodoben notariat, ki bi lahko še bolj utrdil  svojo vlogo v sistemu  preventivnega pravosodja. Tako  bi tudi v naši državi dosegli  splošno sprejete cilje zmanjševanja nepotrebnih obremenitev sodne veje oblasti in prilagoditev  slovenskega notariata delovanju notariatov v deželah Evropske Unije. Slovenski notariat se želi prilagoditi potrebam uporabnikov notarskih storitev tako,  da bodo lahko svoja premoženjska razmerja urejali hitro in učinkovito in da bodo lahko zadeve, za katere v prvem koraku ni nujno sodno posredovanje, urejali izven sodišč.

Nazaj