V Centralni register oporok vpisanih 12.882 sodnih oporok

V Centralni register oporok vpisanih 12.882 sodnih oporok

Notarska zbornica Slovenije je,  v skladu z dogovorom Z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje, 11. januarja  v Centralni register oporok vpisala skupno 12. 882 oporok oziroma  vse do sedaj še nevpisane oporoke, ki so jih sestavila sodišča kot sodno oporoko ali so jih prejela v hrambo in  jih niso priglasila za vpis v Centralni register oporok.  V Centralni register oporok je Notarska zbornica vpisala tudi vse tiste oporoke, ki so bile sestavljene še pred njegovo vzpostavitvijo leta 2007.

Po 108. členu Zakona o notariatu morajo biti  namreč vse oporoke, ki jih sestavijo sodišča ali odvetniki,  oziroma jih ti sprejmejo v hrambo, in tiste, ki so pripravljene v obliki notarskega zapisa vpisane v Centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. Zakon tudi določa, da morajo odvetniki in sodišča, ki so jim bile oporoke dane v hrambo, najkasneje v 15 dneh po prevzemu oporoke v hrambo posredovati Notarski zbornici Slovenije zahtevo za vpis oporoke v Centralni register oporok. 

Vpis oporok v Centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije,  vzpostavila pa ga je   15.10.2007, zagotavlja, da imajo tako oporočitelji kot tudi dediči trdno zagotovilo, da se  bo prenos zapuščinskih zadev  izvršil v skladu z oporoko, ki jo je sestavil oporočitelj in da se oporoka ne bo izgubila ali založila. 

 

Nazaj