Imenik notarjev EU

Ob sodelovanju Notarske zbornice Slovenije, Ministrstva za pravosodje RS, CNUE, nemške in avstrijske notarske zbornice je bil vzpostavljen »Imenik notarjev EU« v 23 jezikih evropskih držav z latinskim tipom notariata, ki je bil financiran s sredstvi strukturnih skladov EU.

Kontaktne podatke o notarjih v Evropski uniji, ki govorijo vaš jezik, lahko poiščete z uporabo iskalnika Evropskega imenika notarjev. Z uporabo imenika lahko na primer poiščete notarja v drugi državi članici EU, ki govori angleško in vam bo lahko pomagal pri vaših tamkajšnjih poslih (nakup nepremičnine, urejanje zapuščinskih zadev, premoženjska razmerja med zakoncema, itd.). Izberete enega od 23 uradnih jezikov EU in državo, v kateri želite poiskati notarja (z možnostjo izbire mesta) in pridobite zahtevane podatke.

Več na povezavi: www.notaries-directory.eu