Mednarodni projekti
Dedovanje v Evropi

Državljani Evropske unije imajo možnost dostopa do informacij o dednem pravu v vseh državah članicah v jeziku, ki ga lahko sami izberejo. Spletno stran www.successions-europe.eu so izdelali evropski notarji. Na tej strani lahko državljani pridobijo obširne informacije o poteku zapuščinskega postopka.  

Več na povezavi: www.successions-europe.eu

Pari v Evropi

Državljani Evropske unije lahko dostopajo do informacij o zakonih, ki urejajo premoženjska razmerja zakoncev in premoženjska razmerja registriranih partnerskih skupnosti v vseh državah EU v jeziku po svoji izbiri. Spletna stran je na razpolago na spletu, zahvaljujoč delu notarjev iz vse Evrope in ob podpori Evropske komisije. Na spletni so na voljo informacije o veljavni zakonodaji v 27 državah članicah in odgovori na pravna vprašanja, ki jih lahko ima vsak par v Evropi, vse v 22 jezikih.

Več na povezavi: www.coupleseurope.eu

Nakup nepremičnin v Evropi

Spletna stran "Nakup nepremičnin v Evropi" - zagotavlja informacije v angleškem in francoskem jeziku in pojasnjuje postopke za nakup nepremičnin v 22 državah članicah EU, ki imajo sistem latinskega notariata. V Evropi 2,5 milijona domov pripada ljudem, ki živijo v drugi državi članici EU od tiste,  kjer se nepremičnina nahaja in nekaj milijonov Evropejcev ne živi več v svoji matični državi. Nakup začasne nepremičnine za bivanje v drugi državi EU, selitev in investicija  ostaja kompleksna operacija, zlasti zaradi razlik med nacionalnimi zakonodajami. Spletna stran "Nakup nepremičnine v Evropi" je zato dragoceno orodje, ki pomaga razumeti različne faze nepremičninskih transakcij in zagotavlja zelo koristne informacije za državljane, preden se posvetujejo z notarjem.

Več na povezavi: www.buyingmyhome.eu

Zaščitni ukrepi za ranljive osebe v Evropi

Spletno stran "Ranljive osebe v Evropi" so razvili evropski notarji s  podporo Evropske komisije z namenom  povečanje ozaveščenosti o zaščitnih ukrepih v Evropi. Spletna stran zagotavlja informacije za državljane o zaščitnih ukrepih za ranljive ljudi v 22 evropskih državah. Spletna stran je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini. Ima dva dela: enega o zaščitnih ukrepih za mladoletnike in drugega za odrasle osebe.

Več na povezavi: www.the-vulnerable.eu

JuWiLi - Do pravice brez pravdanja

Notarska zbornica Slovenije sodeluje v mednarodnem projektu  »Justice without Litigation for Europe« (JuWiLi) ali »Do pravice brez pravdanja za Evropo«. Projekt JuWiLi, ki ga sofinancira EU in v katerem sodelujejo notarske zbornice Avstrije, Hrvaške, Češke, Slovaške in Slovenije, ob sodelovanju Madžarske, se osredotoča na opredelitev termina »sodišče« po Uredbi EU o dedovanju, v kontekstu nespornih postopkov, ki jih vodijo notarji z aspekta primerjalnega prava, temeljnih pravic, pravne države in ekonomije. Projekt zajema  pravno in ekonomsko analizo nepravdnih postopkov, ki jih v sodelujočih državah izvajajo notarji in  vključuje tudi slovensko perspektivo ob upoštevanju evropskega trenda pri prenosu sodnih pristojnosti na notarje. 

V Ljubljani je 12. maja 2022 potekala mednarodna konferenca in okrogla miza projekta, na kateri  so bili  predstavljeni vmesni rezultati. Številni ugledni predstavniki pravosodnih organov iz tujine in domovine pa so razpravljali o možnih perspektivah slovenskega sistema in spremembah, ki bi med drugim v primerih urejanja zapuščinskih zadev dale več pristojnosti notarjem.

Več o projektu lahko preberete na povezavi: https://www.notar.at/juwili/