Prosto mesto notarskega pomočnika

Prosto mesto notarskega pomočnika

V Uradnem listu RS, št. 11 z dne 27. 1. 2023 je objavljen razpis za prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju mag. Blažu Hrovatinu v Ljubljani. Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem odvetništvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi (do 11. 2. 2023).

Nazaj