Registri

Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij

Družinski zakonik, ki se v celoti uporablja od 15. 4. 2019 določa, da Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij vzpostavi Notarska zbornica Slovenije. Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je pogodba, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. V njej lahko sporazumno uredita tudi druga premoženjska razmerja za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze. Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij vsebuje podatke o sklenjenih pogodbah o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

Notarska zbornica Slovenije vodi Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih in zagotavlja javnost podatkov vpisanih v register v skladu z drugim odstavkom 93. člena Družinskega zakonika.

Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (.pdf)

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.