Registri

Register skrbniških pogodb in register skrbniških notarjev

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) varuje potrošnike pred tveganjem investitorjeve finančne nesposobnosti dokončati gradnjo oziroma zaščititi končne kupce pred neizpolnitvijo prodajalčeve obveznosti. Eden izmed načinov zaščite pred tveganjem je notarska skrbniška storitev, ki jo opravlja skrbniški notar. Notar, ki želi opravljati te storitve, mora biti vpisan v register skrbniških notarjev (41. člen ZVKSES), prav tako pa mora biti v register skrbniških pogodb vpisana vsaka pogodba o oblikovanju skrbniškega računa, ki jo v skladu z 39. členom ZVKSES sklenejo skrbniški notar, skrbniška banka in prodajalec. Na podlagi določb ZVKSES je Notarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za pravosodje določila Pravila o vodenju registra skrbniških notarjev in Pravila o vodenju registra sklenjenih pogodb o oblikovanju skrbniškega računa, ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 74/04 z dne 9. 7. 2004.

Register skrbniških notarjev >>

Register skrbniških pogodb

NI VPISOV V REGISTER SKRBNIŠKIH POGODB - sklenjena ni bila še nobena pogodba o oblikovanju skrbniškega računa, ki jo v skladu z 39. členom Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb sklenejo skrbniški notar, skrbniška banka in prodajalec.

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.