Storitve

Hramba listin in denarja

Notar je po zakonu pooblaščen za hrambo listin vsake vrste, prav tako pa mora prevzeti v hrambo vrednostne papirje, menice, čeke ali gotovino, če so mu ob sestavljanju notarskega zapisa predani z namenom, da jih izroči določeni osebi ali državnemu organu. Ob prevzemu stvari notar zapiše notarski zapisnik ali pa izda potrdilo, če so mu bile listine poslane po pošti. 

Če notar sprejme v hrambo denar, ga stranka nakaže na bančni (»hrambni«) račun notarja. Sredstva na tem računu so po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter pogodbi o odprtju takšnega računa, sklenjeno med banko in notarjem, sredstva strank in ne predstavljajo premoženja notarja. Zato morebitni notarjevi upniki (v primeru stečaja ali smrti) ne morejo posegati na ta sredstva oziroma ta sredstva niso predmet zapuščinskega postopka. Tudi v primeru hrambe denarja stranka pred notarjem podpiše notarski zapisnik, v katerem so natančno opredeljena pravila hrambe denarja in predvsem pogoji in roki, pod katerimi notar sredstva izplača upravičencu oziroma jih vrne deponentu.

  • Račun za hrambo ne predstavlja premoženja notarja.
  • Račun se uporablja izključno za namene hrambe gotovine, ki ni last notarja.
  • Račun je ločen od računov, ki jih notar uporablja za svoje poslovanje.
  • Račun ni vključen v izvršbo oz. v izvršitev sklepa o dedovanju po notarju.
Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.