Storitve

Nakup in prodaja nepremičnin

Za marsikoga pridobitev ali odsvojitev lastne nepremičnine predstavlja enega izmed najbolj pomembnih dogodkov v življenju, zato je pomembno, da listine pri nepremičninskih pravnih poslih sestavi pravni strokovnjak. Zato sestavo pogodbe zaupajte notarju. Na ta način se boste izognili vsem nevarnostnim in tveganjem, povezanih z nakupom ali prodajo nepremičnine in vpisom v zemljiško knjigo.

Notar vas bo varno vodil skozi vse postopke nakupa ali prodaje nepremičnine in prav tako, če boste želeli komu svojo nepremičnino podariti. Če ste sami že našli kupca, se oglasite pri notarju, ki vam bo naročil, katere dokumente je potrebno zbrati (potrdilo o namenski rabi zemljišč, potrdilo občine o neuveljavljanju predkupne pravice, osebne dokumente, rojstne ali poročne liste in podobno), nato pa se bo z vami in z osebo, s katero sklepate dogovor pogovoril o vseh vaših željah, potrebah in interesih. Svetoval vam bo sestavo takšne pogodbe, ki bo zagotovila obema strankama kar največjo stopnjo varnosti. Notar vam bo pogodbo lahko sestavil in po izpolnitvi davčnih obveznosti na pogodbi overil vaš podpis. Največjo varnost vam zagotavlja to, da je pogodba sestavljena kar v obliki notarskega zapisa, kar je v nekaterih primerih celo obvezno.

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.