Storitve

Oporoke

Premoženje lahko na druge osebe prenesete z oporoko. Oporoka je lahko lastnoročna podpisana pred pričami ali notarska oporoka. Svetujemo vam, da predložite oporoko v hrambo notarju. Po vaši smrti se bo tako zanesljivo vedelo, pri katerem notarju je oporoka v hrambi in ni bojazni, da bi se oporoka izgubila, uničila oziroma prišla v neprave roke. Oporoko lahko kadarkoli spremenite ali napišete novo.

Kdo lahko sestavi oporoko? Oporoko lahko sestavi vsaka oseba, ki je dopolnila 15 let starosti in je poslovno sposobna. Oporoka je veljavna, če jo v celoti lastnoročno napišete in podpišete sami, če pa jo boste natipkali na pisalni stroj ali računalnik ali vam jo bo po vašem nareku napisal nekdo drug, morata oporoko podpisati dve oporočni priči, ki ne smeta biti dediča. Priči potrdita, da ste vi listino, za katero izjavljate, da je vaša oporoka, res podpisali.

Najboljše pa je, če se boste v takem primeru oglasili pri notarju, ki vam bo oporoko zapisal v obliki notarskega zapisa (tudi tu bosta navzoči dve priči). Notar vam bo ob tem svetoval in vam odgovoril na vsa vaša vprašanja.

Če bo oporoko sestavil notar, bo takoj po sestavi oporoke vaše podatke ter podatke o oporoki javil na Notarsko zbornico Slovenije, ki bo te podatke vpisala v Centralni register oporok. Po vaši smrti sodišče z vpogledom v ta register ugotovi, pri katerem notarju je oporoka shranjena, pozvani notar pa oporoko pošlje direktno na sodišče, pri katerem se vodi zapuščinski postopek. S tem ni bojazni, da se oporoka ne bi našla ali bi jo kdo predhodno uničil.

Seveda pa lahko pri notarju oporoko, ki ste jo sami napisali ali oporoko, napisano pred pričami, samo shranite. Notar vam bo izdal potrdilo o hrambi oporoke, nato pa vaše podatke ter podatke o oporoki javil na Notarsko zbornico Slovenije zaradi vpisa v Centralni register oporok.

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.