Čezmejno poslovanje notarjev

Notarska zbornica Slovenije je 24. oktobra 2014 na Pravni fakulteti v Mariboru organizirala seminar (delavnico) notarjev o čezmejnem notarskem poslovanju, ki so se ga udeležili notarji iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Dogodek je bil izveden v sodelovanju z Evropsko notarsko mrežo (ENN), ki deluje v okviru Sveta notariatov Evropske unije (CNUE). Ta mreža notarjem nudi osnovno pomoč pri opravljanju čezmejnih storitev – v primeru odprtih vprašanj, ki se notarjem pojavljajo pri čezmejnem poslovanju, se lahko obrnejo na pristojno osebo na svoji notarski zbornici, ki vzpostavi kontakt s pristojno osebo na tuji zbornici in na ta način pridobi ustrezen odgovor na konkretno vprašanje. ENN pa je pripravila tudi številna druga orodja, ki državljanom EU in notarjem nudijo osnovne informacije s posameznih pravnih področij npr. »Dedovanje v Evropi« in »Pari v Evropi«. Gre za informacije, ki so na voljo za posamezne evropske države v vseh evropskih jezikih. Najnovejši je portal, ki je namenjenem pregledu zakonodaje in ureditve na področju »ranljivih oseb« pripravlja pa se tudi portal »Mladoletniki v Evropi«.

Namen delavnice v Mariboru je bil izmenjava informacij, znanja in dobrih praks, ki se nanašajo na nacionalno zakonodajo, postopke in najbolj uporabljane dokumente pri notarskem poslovanju med državami udeleženkami.

Galerija

Workshop Maribor poročilo report splet.pdf

RSS časopisni članki