Strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije in 19. obletnica notariata v RS

Slovenski notarke in notarji ter zaposleni v notarskih pisarnah so se 13. in 14. junija 2014 zbrali na strokovnem srečanju Notarske zbornice Slovenije v Portorožu. Udeleženci so poslušali zanimiva predavanja s področja aktualne tematike notarskega poslovanja. Notarjem so predavali ga. Barbara Kalan, vodja Oddelka za davek na nepremičnine in druge davke na Generalnem davčnem uradu (Izvajanje postopkov odmere davka na promet nepremičnin in davka na dediščine in darila), ga. Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka (Varovanje osebnih podatkov - informacije javnega značaja) in g. Darko Muženič, direktor urada za preprečevanje pranja denarja (Dolžnosti notarjev na področju preprečevanja pranja denarja). Družabni del srečanja je potekal v znamenju 19. obletnice ponovne uvedbe notariata v RS.

RSS časopisni članki