Obisk predsednika Sveta notariatov EU na Notarski zbornici Slovenije

»Slovenija je polnopravni partner evropske notarske zveze, ki dobro dela in uresničuje cilje, zastavljene v sprejetem planu zveze do leta 2020. Ambicije, ki jih ima, more le še bolj uresničevati in jih upravičiti«, je dejal predsednik Sveta notariatov Evropske unije (CNUE) g. André Michielsens, notar v Wijnegemu (Belgija), ki se je včeraj in danes mudil na delovnem obisku v Sloveniji. V letošnjem letu je Notarska zbornica Slovenije v Svetu še posebej aktivna, saj je predsednica zbornice članica upravnega odbora – ožjega vodstva CNUE.
»Evropska notarska zveza predstavlja vse evropske notarje v razmerju do evropskih in nacionalnih institucij, zato je potrebno čim bolj poglobljeno sodelovanje, ki je v interesu vseh notarjev, predvsem pa tudi evropskih državljanov in podjetij kot uporabnikov notarskih storitev«, pa je poudarila predsednica Notarske zbornice Slovenije Marjana Tičar Bešter.

Predsednik CNUE je na sestanku s predstavniki Notarske zbornice Slovenije predstavil aktualno situacijo na področju notariata v EU, še posebej pa je bil obravnavan predlog direktive o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, ki ga je pripravila Evropska komisija. Sprejem direktive v predlaganem besedilu (uporaba prava tiste države članice EU, v kateri bi bila družba registrirana ter istočasna ločenost statutarnega in upravnega sedeža, odprava minimalnega ustanovitvenega kapitala) bo pomenilo bistveno znižanje pravne varnosti in resno nevarnost zmanjšanja pravic upnikov, potrošnikov in delojemalcev. CNUE in vse evropske notarske zbornice zato ostro nasprotujejo predlogu v zdajšnji obliki. V nadaljevanju so bile obravnavane še teme, ki se nanašajo na dostop do notarskega poklica po odpravi pogoja državljanstva in projekti, ki se nanašajo na izobraževanje notarjev s področja evropskega prava.

RSS časopisni članki