Nov portal evropskih notarjev - Zaščitni ukrepi za ranljive odrasle v 22-ih evropskih državah

www.vulnerables-adults-europe.eu

Evropski notarji so v okviru Sveta notariatov EU vzpostavili novo spletno stran za obveščanje: Zaščitni ukrepi za ranljive odrasle v Evropi (www.vulnerable-adults-europe.eu). Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija. Na voljo je v treh jezikih (angleškem, francoskem in nemškem), na njej pa lahko najdete osnovne podatke o zaščitnih ukrepih za ranljive odrasle v državah, ki imajo notarski sistem civilnega prava; t.j. v 22 evropskih državah.

Ta nova pridobitev je skupaj s spletnima stranema Successions Europe (Dedovanje v Evropi) in Couples in Europe (Pari v Evropi) dragocena za državljane, ki želijo pridobiti informacije o možnostih samoodločanja (trajno pooblastilo, v naprej izražena volja o zdravljenju itd.) in na ta način poskrbeti za svoje pravno varstvo. Državljani lahko na spletni strani najdejo informacije na hiter in enostaven način, saj le-ta nudi odgovore na spodnja vprašanja.

 Ali zakon v vaši državi dovoljuje trajna pooblastila, v naprej izraženo voljo o zdravljenju in možnost, da oseba, vredna zaupanja, v bodoče postane vaš skrbnik?

 Kateri organ ima mednarodno, krajevno in stvarno pristojnost pri imenovanju zakonitih skrbnikov?

 Ali je imenovanje več skrbnikov, ki bi odločali o različnih stvareh (pravica do varstva in vzgoje, upravljanje s premoženjem itd.) običajna praksa?

 Katerim formalnim in stvarnim omejitvam so podvrženi zakoniti skrbniki? Morajo biti uradno odobreni? Morajo imeti dovoljenje sodišča ali pristojnega organa za izvedbo določenih pravnih dejanj?

 Katero materialno pravo v skladu z veljavnimi kolizijskimi normami velja pri trajnih pooblastilih, v naprej izraženi volji o zavrnitvi zdravljenja in prošnjah za skrbništvo, ter kaki so pogoji zanj?

Zaščita ranljivih oseb, posebej odraslih, je za družbo vse večji izziv. Vse več ranljivih oseb utegne potovati, biti v oskrbi ali hospitaliziranih v državi članici, kjer nimajo stalnega prebivališča. Njihovo premoženje je lahko razpršeno po več državah članicah. Tovrstne situacije prizadenejo predvsem ostarele, pa tudi poškodovane v prometnih nesrečah ali onemogle zaradi bolezni.

Gospod André Michielsens, predsednik Sveta notariatov Evropske unije, je dejal: »Države članice imajo specifično zakonodajo, ker je vsak sistem prilagojen posameznikom in njihovemu imetju. Zakonodaje se lahko zelo razlikujejo med seboj in so največkrat zapletene. Prav zato je spletna stran Zaščitni ukrepi za ranljive odrasle v Evropi dragocen vir informacij za vse, ki iščejo pravno določnost.«

RSS časopisni članki