25. oktober 2021 - Svetovalni dan slovenskih notark in notarjev

25. oktober 2021 - Svetovalni dan slovenskih notark in notarjev

Slovenski notarke in notarji so na dan Evropskega pravosodja uspešno izvedli brezplačno svetovanje na oddaljeni način na temo urejanja premoženjskopravnih razmerij zakonskih in drugih parov. Prek digitalne platforme se je na svetovanje prijavilo več kot 80 oseb, precej pa se jih je tudi osebno oglasilo v notarskih pisarnah. Največ vprašanj je bilo povezanih s sestavljanjem Pogodb o urejanju premoženjskopravnih razmerij (t.i. predporočnih pogodb) in sporazumnimi razvezami pred notarjem. Od uveljavitve Družinskega zakonika v letu 2019 so notarji sestavili že skoraj 300 predporočnih pogodb, vsako leto pa se pri notarjih razveže dobrih 500 zakoncev, ki nimajo skupnih mladoletnih otrok.

Notarji s svojim delom na področju civilnega prava pomembno prispevajo k zagotavljanju pravne varnosti. V notarskih pisarnah tudi sicer vsakodnevno nudijo uporabnikom informacije in nasvete v zvezi s sestavo pogodb.

 

Nazaj