Storitve

Upravljanje premoženja med zakonci in osebami v zunajzakonski skupnosti

Vsi pravni posli, ki jih med seboj sklepata zakonca oziroma zunajzakonska partnerja, morajo biti obvezno sklenjeni v obliki notarskega zapisa. Notar vam lahko pri tem svetuje in izvede notarske zapise.

Notarski zapis je možen v primeru, da je le eden izmed zakoncev vpisan v zemljiški knjigi kot lastnik, dejansko pa gre za skupno premoženje, ki sta ga pridobila s skupnim delom in sredstvi v času trajanja zveze. Notar bo v notarskem zapisu zapisal sporazum o ugotovitvi deležev na skupnem premoženju ter po podpisu tudi predlagal ustrezne vpise v zemljiški knjigi. 

Če se skupna pot z vašim partnerjem končuje, med vama pa ni sporov o tem, kdo od vaju bo prevzel posamezne premičnine in nepremičnine iz skupnega premoženja, vam bo notar zapisal sporazum o delitvi skupnega premoženja. Takšen sporazum je tudi obvezna priloga vlogi oziroma predlogu za sporazumno razvezo, ki ga morata partnerja vložiti na sodišče. 

Po našem pravu zaenkrat še ni možno skleniti ženitne oziroma predzakonske pogodbe, to je pogodbe, s katero bi povsem po vaših željah opredelili delitev premoženja med (bodočima) zakoncema oziroma partnerjema. Ta je predvidena v novem Družinskem zakoniku, ki pa še ne velja. Možno pa je že sedaj zapisati, katero premoženje posameznega zakonca oziroma  partnerja sodi v njegovo posebno premoženje (torej premoženje, ki ni predmet delitve v primeru razveze zakonske zveze), da kasneje ni bi bilo sporov o obsegu skupnega premoženja. 

Uradne urenotarskih pisarn
pon:9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
tor:9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sre:9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
čet:9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
pet:9.00 - 12.00, 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.