25. oktober 2022 - Svetovalni dan slovenskih notark in notarjev

25. oktober 2022 - Svetovalni dan slovenskih notark in notarjev

Notarji s svojim delom na področju civilnega prava pomembno prispevajo k zagotavljanju pravne varnosti. V notarskih pisarnah vsakodnevno nudijo uporabnikom informacije in nasvete v zvezi s sestavo pogodb.

Notarska zbornica Slovenije oziroma slovenski notarke in notarji se bo tudi letos pridružili aktivnostim ob Evropskem dnevu pravosodja. Letošnja tema bo dedovanje. V torek, 25. oktobra 2022 bodo notarji v svoji pisarnah strankam na voljo z nasveti s področja dedovanja.

Vzporedno bo pripravljeno tudi svetovanje po video povezavi, ki bo potekalo v času od 9.00 do 12.00 ure. Zainteresirani se bodo lahko prijavili na video pogovor z notarjem na povezavi: 

https://notzs.miteam.si/asset/Dqp9K84C3pBbYRMcS    

Ob prijavi boste vpisali svoj ime in priimek in e-poštni naslov, kamor vam bodo poslana navodila za vstop v sprejemno pisarno, kjer se boste v video pogovoru dogovorili za prost termin. 

Leto 2022 je v Evropski Uniji leto mladih in bo Notarska zbornica Slovenije, na slovenskih pravnih fakultetah, izvedla tudi predavanja notarjev na temo dedovanja.

 

Nazaj