25. oktober 2022 - Svetovalni dan slovenskih notark in notarjev

25. oktober 2022 - Svetovalni dan slovenskih notark in notarjev

Slovenski notarke in notarji so 25.10. 2022, na dan Evropskega pravosodja, uspešno izvedli brezplačno svetovanje na temo dedovanja. Nasvete so zainteresirani lahko osebno dobili v notarskih pisarnah, precej pa se jih je prijavilo na svetovanje preko digitalne platforme.

Notarji s svojim delom na področju civilnega prava pomembno prispevajo k zagotavljanju pravne varnosti. V notarskih pisarnah tudi sicer vsakodnevno nudijo uporabnikom informacije in nasvete v zvezi s sestavo pogodb.

Leto 2022 je v Evropski Uniji leto mladih in Notarska zbornica Slovenije, na slovenskih pravnih fakultetah, izvaja tudi predavanja notarjev na temo dedovanja. 25.10.2022 je notarka Aleksandra Leban predvala študentom Evropske pravne fakultete v Ljubljani, 27.10.2002 pa je notarka Sonja Kralj predavala študentom Pravne fakultete v Mariboru.

 

Nazaj