27. redna letna skupščina Notarske zbornice Slovenije

27. redna letna skupščina Notarske zbornice Slovenije

15. marca je v Ljubljani potekala 27. redna letna skupščina Notarske zbornice Slovenije, ki je bila hkrati tudi volilna. Na skupščini so notarji pregledali rezultate dela zbornice in notarjev v preteklem letu in izpostavili načrte in izzive za prihodnost ter opravili volitve organov Notarske zbornice Slovenije – predsednika zbornice ter izvršnega in nadzornega odbora. Za predsednico notarske zbornice Slovenije je bila ponovno izvoljena notarka Sonja Kralj. Mandat izvoljenih organov traja tri leta.

Sonja Kralj  je v svojem uvodnem nagovoru in v poročilu o delu v preteklem mandatu izpostavila, da je bil temelj vseh aktivnosti usmerjen v utrjevanje vloge notarja kot osebe javnega zaupanja, ki zagotavlja uporabnikom notarskih storitev najvišjo pravno varnost in v približevanje notarskih storitev uporabnikom.

Skupščine Notarske zbornice Slovenije so se udeležili tudi predsednik vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič, Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, Generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije mag. Roman Završek. Po besedah predsednice Notarske zbornice Slovenije Sonje Kralj so s svojo prisotnostjo ne le pokazali priznavanje vloge, ki jo ima notariat v slovenskem pravnem redu temveč tudi zavedanje o  povezanosti različnih institucij, ki zagotavljajo  učinkovitejšo realizacijo pravnega reda za vse pravne in civilne osebe Slovenije.

Nazaj