Centralni register oporok - podatki o številu vpisanih oporok

Centralni register oporok - podatki o številu vpisanih oporok

Notarska zbornica Slovenije vodi Centralni register oporok kot informatizirano bazo podatkov od 15. 10. 2007 dalje. Ob vzpostavitvi registra so bili vanj avtomatsko vpisani  podatki  o vseh oporokah, ki so bile v obliki notarskega zapisa hranjene pri notarjih, ali v hrambo sprejetih zasebnih oporokah. Ti podatki so bili pred tem vpisani v  interni centralni register pri notarjih hranjenih oporok, ki ga je vodila notarska zbornica na podlagi sklepa skupščine Notarske zbornice Slovenije z dne 15.3.1997. 

10. januarja 2017 je NZS v register oporok, v skladu z dogovorom z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje, brezplačno vpisala 12.882 oporok, oziroma vse do tedaj še nevpisane oporoke, ki so jih sestavila sodišča kot sodno oporoko ali so jih prejela v hrambo in  jih niso priglasila za vpis v Centralni register oporok.

Skupno število vpisov  v Centralni register oporok  je bilo do 31. 12. 2019 42.620. Notarji so v letu 2019 vpisali 1.415 oporok, odvetniki 228 oporok, sodišča pa 452 oporok. 

 V letu 2019 so notarji vpisali za 4 % več oporok kot v letu 2018, odvetniki 11 % manj kot v letu 2018, sodišča pa 7 % manj  kot v letu 2018.  

Skupno število vpisanih oporok v letu 2019 je praktično enako kot v letu 2018  oziroma  za 0,14 % nižje.

 

 

 

Nazaj