DELOVANJE NOTARSKIH PISARN

DELOVANJE NOTARSKIH PISARN

Slovenski notarke in notarji glede na zahtevno situacijo vse od razglasitve epidemije izvajamo nujne notarske storitve. Delamo v skladu z odredbo ministrice za pravosodje v skrajšanem delovnem času v ponedeljek, torek, četrtek, petek od 9-12 ure in v sredo od 13-17 ure: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19

Način dela je prilagojen varnostnim in zaščitnim ukrepom, ki sta jih izdala NIJZ in  Vlada R Slovenije. Strankam priporočamo, da se za obisk notarske pisarne predhodno najavijo po telefonu ali prek elektronske pošte.

Ker želimo resnično omejiti možnost stikov brez ustrezne zaščite, stranke brez predhodno dogovorjenega termina ne morejo vstopati v notarsko pisarno, ob vstopu morajo imeti v skladu z zadnjim odlokom vlade glede omejitve gibanja tudi zaščitna sredstva kot so zaščitne  maske oziroma druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruto ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta) ter zaščitne rokavice: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0602?sop=2020-01-0602

Notarji pa ob vstopu v pisarno stranka podajamo ustrezna navodila glede ohranjanja medsebojne varne razdalje, razkuževanja rok.

S predhodnim dogovorom  po telefonu in elektronskih poteh komunikacije lahko tudi v teh izjemnih razmerah veliko stvari pripravimo pred obiskom v notarski pisarni in na ta način  zmanjšamo čas zadrževanja v notarski pisarni in s tem zmanjšujemo tveganja  za možnost okužbe in njeno širjenje.

Strankam tudi svetujemo, da v tem času pri notarju opravijo res nujne zadeve, saj bomo na ta način vsi skupaj prispevali k zajezitvi širjenja bolezni.

 

 

 

Nazaj