Digitalizacija notarskih storitev

Digitalizacija notarskih storitev

Na Notarski zbornici Slovenije (NZS) nadaljujemo s prizadevanji za digitalizacijo notarskih storitev oz. za oddaljen dostop do notarja, ki bo vključeval varno in zanesljivo identifikacijo udeležencev notarskih storitev. Ker je Vlada Republike Slovenije potrdila paket ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo, med katerimi je tudi celovita digitalizacija notarskih storitev, nadaljujemo z ustreznimi pripravami oz. z nadaljnjim razvojem projekta, ki ga je NZS pripravila februarja letos.  Na podlagi že pripravljenih izhodišč nadaljujemo z delom, ki vključuje predvsem pripravo nujnih sprememb predpisov, ki bi omogočila varno sklepanje pravnih poslov na daljavo v obliki notarskih listin.

Nazaj