Digitalizacija notarskih storitev - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu

Digitalizacija notarskih storitev - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo in v strokovno usklajevanje poslalo predlog sprememb Zakona o notariatu. Predlagane spremembe zakona se nanašajo na digitalizacijo notarskih storitev, oddaljen dostop do notarja za fizične in pravne osebe, videoelektronsko identifikacijo preko varne video povezave in sestavljanje notarskih listin na daljavo, dopolnjene pa so tudi določbe glede zavarovanja notarske poklicne odgovornosti.  

Nazaj