Mednarodna konferenca NZS "Do pravice brez pravdanja" - JuWiLi

Mednarodna konferenca NZS "Do pravice brez pravdanja" - JuWiLi

V Ljubljani je 12. maja 2022 potekala mednarodna konferenca projekta »Justice without Litigation for Europe« (JuWiLi) ali »Do pravice brez pravdanja za Evropo«, v katerem sodeluje tudi Notarska zbornica Slovenije. Projekt JuWiLi, ki ga sofinancira EU in v katerem sodelujejo notarske zbornice Avstrije, Hrvaške, Češke, Slovaške in Slovenije, ob sodelovanju Madžarske, se osredotoča na opredelitev termina »sodišče« po Uredbi EU o dedovanju, v kontekstu nespornih postopkov, ki jih vodijo notarji z aspekta primerjalnega prava, temeljnih pravic, pravne države in ekonomije. Projekt vključuje tudi slovensko perspektivo ob upoštevanju evropskega trenda pri prenosu sodnih pristojnosti na notarje. 

Na konferenci so bili  predstavljeni vmesni rezultati projekta, številni ugledni predstavniki pravosodnih organov iz tujine in domovine pa so razpravljali o možnih perspektivah slovenskega sistema in spremembah, ki bi med drugim v primerih urejanja zapuščinskih zadev dale več pristojnosti notarjem.

Program konference je na povezavi: /upload/files/NZSJ%20.pdf

Nazaj