Donacija slovenskih notark in notarjev

Donacija slovenskih notark in notarjev

Slovenske notarke in notarji so tudi v  letu 2017 sodelovali pri zbiranju sredstev za Notarsko fundacijo, ki deluje v okviru Notarske zbornice Slovenije. Zbrali so 5.035 EUR, ki  so jih namenili za  pomoč pri  odpravi posledic naravnih nesreč in ujm. V sodelovanju z občino Bohinj so  izbrali tri upravičence do pomoči, ki jim je v lanski ujmi veter odnesel streho,  zaradi česar je voda pritekla v stanovanje in uničila del bivanjskih prostorov. Vsi trije prejemniki pomoči živijo sami, z nizkimi pokojninami in brez donacijske pomoči ne bi zmogli sanirati svojih stanovanj. 

Nazaj