Dopis, ki ga je Notarska zbornica Slovenije poslala Slovenskemu sodniškemu društvu in Vrhovnemu sodišču RS

Dopis, ki ga je Notarska zbornica Slovenije poslala Slovenskemu sodniškemu društvu in Vrhovnemu sodišču RS

Spoštovani,

sredi priprav za sodelovanje na Registrski šoli smo z obžalovanjem sprejeli obvestilo Centra za izobraževanje v pravosodju o odpovedi te šole. Sodelovanje notarjev z registrskimi sodišči na strokovnih posvetovanjih prispeva k poenotenju sodne prakse na registrskem področju in olajšuje poslovanje gospodarskih subjektov. Zato upamo na nadaljevanje sodelovanja z registrskimi sodišči na tem področju.

Razumemo in podpiramo protest slovenskih sodnikov in njihovo prizadevanje za spoštovanje in uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki se tiče materialnega statusa funkcionarjev sodne veje oblasti. Kot ugotavlja Ustavno sodišče, morajo biti plače sodnikov stabilne in morajo slediti splošnemu gospodarskemu razvoju države oziroma razvoju življenjskega standarda v državi, prenizke plače sodnikov pa vplivajo na (ne)privlačnost sodniškega poklica. Plačilo sodnikov mora biti primerno, da je zagotovljena dejanska ekonomska neodvisnost sodniške funkcije in da so zaščiteni pred pritiski, katerih namen je vplivati na njihovo odločanje.

Usklajevanje prejemkov z inflacijo je iz podobnih razlogov nujno tudi za druge deležnike v pravosodju in tudi za notarsko službo. Zato apeliramo na zakonodajalca in Vlado Republike Slovenije, da odpravita ugotovljene protiustavnosti.

Nazaj