Elektronske skupščine delniških družb

Elektronske skupščine delniških družb

Aktulna situacija v zvezi  s korona virusom Covid - 19 je slovenske notarje samo še bolj spodbudila k že siceršnji usmeritvi v iskanje rešitev za varno elektronsko poslovanje na posameznih področjih delovanja notarskih storitev. Ena od teh je tudi današnja predstavitev aplikacije Ixtlan, ki jo za virtualne oziroma elektronske izvedbe skupščin uporablja tudi vedno več slovenskih delniških družb.

Nazaj