EVROPSKI TEDEN CIVILNEGA PRAVOSODJA, 25. oktober 2016

EVROPSKI TEDEN CIVILNEGA PRAVOSODJA, 25. oktober 2016

Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2003 odločila, da naj bo okoli 25. oktobra v vseh državah članicah EU en dan posvečen civilnemu pravosodju oziroma dnevu civilnega prava. Temeljni namen tega dneva je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim pravom in da bi le-to postalo dosegljivo vsem državljanom. Pravico do dostopa do sodnega varstva v civilnih zadevah je še posebej pomembna zaradi naraščajočega prostega gibanja ljudi po državah EU, ki pa se zaradi tega srečujejo z ovirami zaradi različnih pravnih sistemov. Glede na to, da je civilno pravo prisotno v vsakdanjem življenju vseh državljanov tako z delovno-pravnimi razmerji, kot s porokami, ločitvami, dedovanjem,  izmenjavo blaga ali storitev, je potrebno zagotoviti, da bo to enako dostopno vsem,  ne glede na kraj bivanja. Ključno vprašanje, ki se nanaša na to dostopnost, pa je povezano tudi z uporabo evropskih predpisov in s priznavanjem pravnih listin, ki so neposredno izvršljive v državah članicah EU.

V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključujejo tudi notarji. Svet notariatov Evropske unije (CNUE) pa je lansko leto prvič izvedel skupno predstavitev notarjev iz vseh evropskih držav v Bruslju, na kateri je sodelovala tudi Notarska zbornica Slovenije.

Tudi slovenski notarji se letos aktivno vključujemo v aktivnosti ob Evropskem dnevu civilnega pravosodja z namenom, da opozorimo na vse pomembnejšo vlogo notariata pri zagotavljanju dostopnosti in uresničevanju pravic posameznikov v civilnem pravu.     

Ena ključnih aktivnosti bo Posvet v Državnem svetu R Slovenije, ki ga organiziramo 25. oktobra od 9.30 do 11.30.

Posvet je namenjen iskanju odgovorov na vprašanja, kakšna je lahko vloga notariata v zagotavljanju dostopa in pravic na področju civilnega prava in kako lahko notariat pripomore k izvensodnim reševanjem pravic in varnosti državljanov na področju urejanja premoženjskih razmerij posameznikov. Svoje prispevke na to temo bodo prispevali dr. Vesna Rijavec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ga. Tina Brecelj, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje, varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer, predsednik Odbora za pravosodje g. Jan Škoberne in dr. Jens Bormann, predsednik Notarske zbornice  Zvezne Republike Nemčije.

Na posvet smo povabili državne svetnike, poslance,  strokovno javnost (odvetniki, tožilstvo, sodniško društvo) notarje in medije. Razpravo bo moderirala predsednica notarske zbornice, razpravi pa bo sledil sprejem zaključkov posveta.

V popoldanskem času bo na isti dan in sicer od 14.30 do 18.00 postavljena stojnica na Prešernovem trgu v Ljubljani. Stojnica bo vidno označena s simboli Evropskega tedna civilnega pravosodja in Notarske zbornice Slovenije, omogočala naj bi interaktivno komunikacijo z obiskovalci. Na stojnici bodo ves čas prisotni notarji, ki bodo obiskovalcem na poljuden način predstavljali notarske storitve. Med obiskovale bomo razdelili tudi nove predstavitvene zloženke. Prva zloženka je splošna in predstavlja vlogo in pomen notariata, druga je vsebinsko namenjena dednim zadevam, tretja prodaji in nakupom nepremičnin in vpisom v zemljiško knjigo, četrta pa je posvečena podjetništvu in gospodarstvu.

 

 

Vse, ki želijo spoznati delo notarja pa bi povabili tudi na dan odprtih vrat, ki bo po notarskih pisarnah potekal v petek, 04.11.2016, na dan, ki ga obeležujemo kot Dan pravosodja in kot spomin na dan, ko je pred 97 leti začela veljati Uredba o ureditvi in delovanju pravosodja tedanjega ministra za pravosodje Vladimirja Ravniharja, na podlagi katere se je kot jezik na sodiščih določila slovenščina, sodbe pa so se začele razglašati v imenu zakona. Dan odprtih vrat notarskih pisarn, kot smo ga poimenovali,  je prav tako namenjen približevanju in razlagi notarskih storitev uporabnikom.

 

 

Sonja Kralj

 predsednica

 

 

Nazaj