Izvajanje Družinskega zakonika

Izvajanje Družinskega zakonika

Danes, 15. 4. 2019 se je v celoti začel uporabljati nov Družinski zakonik (DZ), ki uvaja določene novosti, ki jih slovenska zakonodaja do sedaj ni poznala.  Izpostavljamo možnost sporazumne zveze pred notarjem in možnost sklenitve  Pogodbe o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij

DZ v 97. členu uvaja nov institut sporazumne razveze pred notarjem, ki bo omogočil enostavnejši zaključek zakonske zveze. Zakonca, ki ne bosta imela mladoletnih otrok,  bosta pred notarjem enostavno in celovito rešila vsa vprašanja razveze zakonske zveze.

Pomembna novost  je tudi Pogodba o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij (85. člen DZ), s katero zakoncarešujeta medsebojna premoženjskopravna razmerja. Zakonca bosta lahko v obliki notarskega zapisa pogodbeno uredila medsebojna premoženjska razmerja v času trajanja zakonske zveze in za primer razveze. S to pogodbo sicer ne bosta mogla urediti razmerij za primer smrti, glede na to, da naše pravo določa ničnost dednopravne klavzule, ki sicer po presoji Ustavnega sodišča RS niso ustavnopravno sporne. Pravna pravila, ki urejajo razmerja med zakonci, se bodo uporabljala tudi za urejanje razmerij med zunajzakonskimi partnerji.

Pogodbe o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij in njihove spremembe se bodo vpisovale v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki ga kot elektronsko vodeno zbirko podatkov vodi Notarska zbornica Slovenije. Pomen registra bo pokazala praksa, nedvomno pa bo seznanitev z javnimi podatki (93. člen DZ)  tretjim osebam, določenim v 88. členu DZ, omogočila vpogled v pogodbo in seznanitev s pogodbeno dogovorjenim režimom ureditve premoženja zakoncev, kar bo pri urejanju odnosov s tretjimi osebami v bodoče zelo pomembno.

Dobili smo nov za državljanke in državljane pomemben zakon, ki ga bomo s 15. aprilom   začeli v celoti izvajati. Navedeni pravni posli, ki jih med seboj sklepata zakonca oziroma zunajzakonska partnerja, morajo biti obvezno sklenjeni v obliki notarskega zapisa. Notar vam bo pri tem svetoval in izvedel notarske zapise, več informacij pa lahko dobite  pri katerem koli notarju ali na Notarski zbornici Slovenije.

 

Nazaj