Končno poročilo o opravljeni raziskavi o uporabi Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji

Končno poročilo o opravljeni raziskavi o uporabi Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji

Po opravljeni raziskavi in intervjuji z sodniki, odvetniki in notarji  je pripravljeno »Končno poročilo o opravljeni raziskavi o uporabi Uredbe o dedovanju – na Hrvaškem in v Sloveniji‟, ki  je nastalo v okviru projekta CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri uporabi Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji,  financiranega iz Programa za pravosodje Evropske unije (2014–2020). Projekt CISUR bo pomagal pri implementaciji Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (uredba o dedovanju) na Hrvaškem in v Sloveniji, posledično tudi v drugih državah članicah Evropske unije.

Projekt izvaja Hrvaški pravni center v partnerstvu z Ministrstvom za pravosodje Republike Hrvaške, Hrvaško notarsko zbornico, Mirovnim inštitutom (organizacija civilne družbe iz Slovenije) in Notarsko zbornico Slovenije v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Hrvaške.

V Ljubljani je 3. 12. 2019 potekalo strokovno srečanje, ki so se ga udeležili predstavniki sodstva, notarjev, odvetnikov, državnih organov in tudi akademskega sveta, ki v obeh državah sodelujejo pri izvajanju in uporabi Uredbe o dedovanju. Udeleženci so obravnavali »Končno poročilo o opravljeni raziskavi o uporabi Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji“  in nato razpravljali o rezultatih raziskave,  izmenjali so znanja in izkušnje ter podali priporočila, ki bodo podlaga za pripravo naslednje faze projekta - izobraževanje strokovnjakov, ki uporabljajo Uredbo o dedovanju.

Končno poročilo je na povezavi: /upload/files/Zakljucno%20porocilo_SI.pdf

Nazaj