MAPE konferenca v Sliemi, Malta 13.12.2022

MAPE konferenca v Sliemi, Malta 13.12.2022

V organizaciji CNUE je v okviru evalvacije uporabe evropske uredbe o dedovanju potekala zaključna konferenca projekta MAPE.

Konferenco je otvoril predsednik malteške notarske zbornice (Kunsill Nutarili ta' Malta) notar dr. Malcolm Mangion. Delovanje CNUE, uporabna orodja za notarje in mrežo ENN je predstavil generalni sekretar CNUE Raul Radoi. Predsednik ARERT-a notar Octavian Rogojanu je predstavil delo Arert-a, povezave registrov oporok in evropskih potrdil o dedovanju. 

Izsledke projekta in mogoča  priporočila evropski komisiji v zvezi z uporabo in morebitnimi spremembami  Uredbe o dedovanju sta predstavila člana akademske skupine MAPE projekta, prof. Brigitta Lurger in prof. Patrick Wautelet.

Notarska pomočnica Nina Kralj Frece, članica pravne skupine MAPE projekta, pa je zbranim prestavila delo in pristojnosti slovenskih notarjev ter perspektivo podelitve pristojnosti slovenskim notarjem v zapuščinskih postopkih. Predstavila je tudi prenovljen register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije.

 

Nazaj