Mednarodna konferenca Notarske zbornice Slovenije

Mednarodna konferenca Notarske zbornice Slovenije

V Ljubljani je 24.10. 2019, v  okviru dogodkov, ki jih Notarska zbornica Slovenije  organizira v  Evropskem tednu civilnega pravosodja, potekala mednarodna konferenca z naslovom Ali slovensko dedno pravo potrebuje reformo? Na Konferenci je bilo prisotnih več kot 100 udeležencev iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije, od tega 36 udeležencev iz notarskih vrst,  26 iz sodniških vrst, 21 iz odvetniških vrst in 17 drugih pravnikov. 

Konferenco je otvorila predsednica Notarske zbornice Slovenije, Sonja Kralj in predstavila pobudo, da se v Sloveniji odpre strokovna razprava o pripravi sprememb dednega prava oziroma zakona o dedovanju. Veljavni Zakon o dedovanju, ki je bil v Sloveniji sprejet leta 1976, je namreč v osnovi preživet in ustvarja nepotrebne konfliktne situacije ter ovire, ki dražijo postopke dedovanja in onemogočajo poslanstvo prava, da civilni družbi olajša, ne pa oteži življenje. Dedovanje je namreč le posebna oblika menjave premoženja, ki je še vedno v celoti civilna, nepravdna oblika prenosa premoženja, kjer ni nujna prav nobena intervencija države ali pravosodnih organov. Na vprašanje ali je možno pridobiti soglasje vseh strokovnjakov in predstavnikov pravosodnega sistema, ki delujejo v dednih postopkih, bo delno odgovorila tudi današnja mednarodna konferenca,  ki jo z namenom odpiranja javne razprave organizira NZS. Pri tem bodo v pomoč tudi ureditev in izkušnje strokovnjakov iz sosednjih držav.

Sledil je nagovor dr. Dominike Švarc Pipan, državne sekretarke na MP. Predstavniki sodelujočih držav so nato predstavili ureditev dedovanja in postopke v svojih državah, čemur je sledila razprava o položaju in ureditvi slovenskega dednega prava in potrebnih spremembah. 

Konferenco je moderirala notarka mag. Nataša Erjavec, med predavatelji in sodelujoči pa so bili  dr. Tamas Balogh, Madžarski Notarski inštitut, namestnik direktorja, prof. dr. Mihajlo Dika, Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu, dr. Ana Božič Penko, vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS,  mag. Damijan Florjančič, vrhovni sodnik svetnik, predsednik VSRS,  mag. Damir Kontrec, vrhovni sodnik - predsednik civilnega oddelka VSRH, Alenka Košorok Humar, odvetnica, podpredsednica OZS, Jožica Matko-Ruždjak, notarka iz Hrvaške, dr. Paolo Pasqualis, notar iz Italije, častni predsednik CNUE, prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Claudia Rudolf, Pravna fakulteta Univerze na Dunaju, mag. Alexander Winkler, notar iz Avstrije in Sonja Kralj, notarka, predsednica Notarske zbornice Slovenije.

Nazaj