MINEVA ENO LETO OD UVELJAVITVE DRUŽINSKEGA ZAKONIKA

MINEVA ENO LETO OD UVELJAVITVE DRUŽINSKEGA ZAKONIKA

V  enem letu so notarji opravili več kot 550 razvez zakonske zveze  in vpisali v register 139 pogodb o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij.

15. aprila 2019  je stopil v veljavo nov Družinski zakonik (DZ), ki je okrepil pristojnosti notarjev na področju družinskega prava. Prinesel je vrsto novosti, ki so olajšale odločitve zakoncem, zunajzakonskim parom in parom v istospolnih partnerskih skupnostih glede urejanja njihovih premoženjskih razmerij in odločitve glede prekinitve zakonskega razmerja. Ključne novosti novega zakona  se namreč nanašajo predvsem na sporazumne odločitve glede prekinitve zakonskega razmerja in urejanja premoženjskih razmerij.  DZ je namreč  v svojem 97. členu uvedel nov institut sporazumne razveze pred notarjem, ki omogoča enostavnejši zaključek zakonske zveze. Zakonca, ki nimata mladoletnih otrok, lahko pred notarjem enostavno in celovito rešujeta vsa vprašanja razveze zakonske zveze, se razvežeta in torej ni več potrebe, da te odločitve zakonci rešujejo na sodišču.  V enem letu so notarji opravili  več kot 550 razvez. 

Pomembno novost določa tudi  85. člen DZ, ki uvaja Pogodbo o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij.  Na podlagi  tega člena lahko zakonca ali zunajzakonska partnerja  v obliki notarskega zapisa uredita medsebojna premoženjskopravna razmerja v času trajanja zakonske zveze ali v primeru razveze.  Pogodbe o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij in njihove spremembe  notarji  vpišemo v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki ga kot elektronsko vodeno zbirko podatkov vodi Notarska zbornica Slovenije. V letu dni od uveljavitve DZ so notarji sestavili in  vpisali v register 139 pogodb o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij.

Nazaj