Notarska zbornica Slovenije je organizirala posvet v Državnem svetu Republike Slovenije

Notarska zbornica Slovenije je organizirala posvet v Državnem svetu Republike Slovenije

Ob Evropskem tednu civilnega pravosodja je Notarska zbornica Slovenije v Državnem svetu R Slovenije organizirala posvet, s katerim je želela odpreti razpravo o vlogi in pomenu notariata v zagotavljanju  dostopa in pravic na področju civilnega prava in o vlogi notariata pri izvensodnemu reševanju pravic in varnosti državljanov na področju urejanja premoženjskih razmerij posameznikov.

Na posvetu so kot razpravljavci sodelovali dr. Vesna Rijavec, dekanija Pravne fakultete v Mariboru, mag. Evelin Pristavec Tratar, generalna direktorica direktorata za pravosodno upravo na Ministrstvu za pravosodje, Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, Jan Škoberne, predsednik parlamentarnega odbora za pravosodje in dr. Jens Bormann, predsednik Notarske zbornice Zvezne Republike Nemčije. Zbrane je pozdravil tudi mag. Jurij Groznik, generalni državi pravobranilec.

Vsi razpravljavci so si bili enotni, da notarji zagotavljajo pravno varnost v zasebnih razmerjih in hkrati izpolnjujejo javni interes, zato morajo ostati samostojni, neodvisni in nepristranski ter delovati transparentno in po strogih etičnih načelih. Govorci so izpostavili ključno vlogo notariata v izvensodnemu reševanju sporov in v preventivnem pravosodju. Predsednica Notarske zbornice Slovenije Sonja Kralj je v svojem nagovoru izpostavila, da mora notariat pridobivati kompetence na področju vseh nepravdnih poslov med fizičnimi in pravnimi osebami, ki zadevajo premoženje ter na vseh tistih civilno-pravnih zadevah, s katerimi ni potrebno obremenjevati sodišč in v katerih lahko notarji opravljajo vlogo svetovalca in mediatorja. Poudarila je tudi vlogo notariata pri uresničevanju evropskih prizadevanj za skupen pravni sistem in zagotavljanju dostopnosti civilnega prava vsem evropskim državljanom.   

Nazaj