Notarska zbornica Slovenije je prevzela arhiv razrešenega notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane

Notarska zbornica Slovenije je prevzela arhiv razrešenega notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane

Notarska zbornica Slovenije je prevzela arhiv razrešenega notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane.

Izvršni odbor  Notarske zbornice Slovenije je sprejel sklep, da se za prevzemnika arhiva določi notar Jernej Jeromen.

Predsednica NZS pa je s soglasjem notarjev tudi določila notarje, ki bodo ob smiselni uporabi določil Zakona o notariatu glede periodičnega poslovanja, opravljali posle razrešenega notarja.  To so notarji:

 

S prevzemom notarskega arhiva je bil prevzet tudi fiduciarni račun razrešenega notarja, ki se je zaprl, sredstva so bila prenesena na fiduciarni račun prevzemnika notarskega arhiva notarja Jerneja Jeromna   in stranke v zvezi z odprtimi posli od prevzema notarskega arhiva dalje uporabljajo fiduciarni račun prevzemnika notarskega arhiva Jerneja Jeromna.

 

Nazaj