Notarska zbornica Slovenije je uspešno izvedla prvo virtualno strokovno srečanje in izobraževanje v Virtualnem prostoru varnosti

Notarska zbornica Slovenije je uspešno izvedla prvo virtualno strokovno srečanje in izobraževanje v Virtualnem prostoru varnosti

NZS je po uspešno izvedeni virtualni redni letni skupščini, ki je bila prva v slovenskem prostoru, 19. in 21. 11. 2020  prek digitalne platforme MiTeam  uspešno izvedla prvo izobraževanje za notarje, notarske pomočnike in zaposlene v notarskih pisarnah  v Virtualnem prostoru varnosti, ki ga notarji izgrajujejo za varno opravljanje notarskih storitev.   

Strokovno srečanje se je začelo s predavanjem dr. Nine Plavšak na temo Povezanih nepremičninin po SPZ (Vključena lastninska pravica), Božena Macarol pa je predavala o davkih in davčnem pravu.

Notarka Marjana Tičar Bešter, notarska  pomočnica Nina Kralj Frece, notar Jernej Jeromen in notar Aleš Pungarčič so predstavili novosti in delovanje aplikacije eZK ter problematiko sprememb SPZ in Uredbe glede neposestne zastave premičnin v praksi.

Strokovno srečanje so notarji zaključili z vse bolj aktualno tematiko, ki se nanaša na digitalizacijo notarskega poslovanja oziroma vzpostavitev Virtualnega prostora varnosti – VPV za opravljanje notarskih storitev  z oddaljenim  dostopom do notarja. Notar Bojan Podgoršek, Pavel Reberc iz EIUS in Franc Dolenc iz MiTeama so predstavili izhodišča in gradnike za izvedbo skupščin gospodarskih družb na daljavo (elektronske in virtualne skupščine) in zasnovo podpornih tehnologij in storitev, ki bodo omogočale vstop v varno okolje in preverjanje identitete uporabnikov notarskih storitev z visoko stopnjo zaupanja ter pripravo dokumentov in podpis listin z visoko stopnjo varnosti.

 

Nazaj