Notarska zbornica Slovenije se vključuje v »Evropski dan civilnega pravosodja «

Notarska zbornica Slovenije se vključuje v »Evropski dan civilnega pravosodja «

 

V »Evropski dan civilnega pravosodja « se v zadnjih letih vključujejo tudi slovenski notarji. Ti bodo 26. oktobra 2017 v času uradnih ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00) odprli svoja vrata in nudili brezplačno svetovanje in nasvete v vseh zadevah, ki se nanašajo na notarske storitve.  Notarji bodo  obiskovalcem na voljo za odgovore na vsa vprašanja v zvezi z dedovanjem, oporokami, nepremičninami in ostalimi zadevami, ki zadevajo premoženje vsakega posameznika.  

Poleg dneva odprtih vrat bo NZS obeležila »Evropski dan civilnega pravosodja« tudi s predavanji. Predsednica NZS Sonja Kralj  bo v torek, 24. oktobra, ob 10.15 pri predmetu Družinsko pravo študentom 2. letnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani predstavila vloga notarja v družinskih zadevah. Ob 12.00 pa bosta skupaj z notarjem Bojanom Podgorškom študentom 5. letnika pri predmetu Civilno pravo predstavila vlogo notarja v civilnih zadevah s poudarkom na družinskih zadevah.

V okviru dogodkov ob Dnevu Pravne fakultete Univerze v Mariboru bo  v sredo, 25. oktobra, ob 10.00,  predsednica NZS Sonja Kralj študentom in ostalim vabljenim predstavila Notarsko zbornico Slovenije in vlogo notarja v  civilnih zadevah. 

 

Nazaj