Notarski arhiv

Notarski arhiv

Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije je sprejel sklep, da se arhiv nekdanjega notarja Jožeta Sikoška začasno vloži v arhiv Notarske zbornice Slovenije. Uporabnike notarskih storitev prosimo, da se v zadevah, ki se nanašajo na ta notarski arhiv obrnejo direktno na Notarsko zbornico Slovenije tel (01) 439 25 70 oz. na elektronski naslov: info.nzs@siol.net

 

Nazaj