Obisk sodišča EU v Luksemburgu

Obisk sodišča EU v Luksemburgu

V okviru strokovne ekskurzije so slovenski notarke in notarji 12. 11. 2019 obiskali Sodišče Evropske unije v Luksemburgu, kjer jih je sprejel sodnik prof. dr. Marko Ilešič. Po vodenem strokovnem ogledu sodišča in predavanju so si notarji ogledali tudi knjižnico sodišča EU, ki ima zelo obsežno zbirko pravne literature iz  vseh držav EU. 

Na obisku smo se dogovorili, da bomo knjižnici posredovali vse Notarske vestnike v tiskani in elektronski obliki. Dogovor smo uresničili in Notarski vestnik je odslej dostopen tudi v knjižnici Sodišča EU.

 

 
Nazaj