Obvestilo

Obvestilo

Uporabnike notarskih storitev obveščamo, da se notarski arhiv notarja Jožeta Sikoška v celoti zaupa v začasno hrambo in poslovanje notarju Jerneju Jeromnu, s sedežem notarske pisarne v Ljubljani, Trg Osvobodilne fronte 13.

Predsednica NZS  je s soglasjem notarjev tudi določila notarje, ki bodo ob smiselni uporabi določil Zakona o notariatu glede periodičnega poslovanja, opravljali posle razrešenega notarja. To so notarji: notarka Irena Florjančič Cirman, notar Jernej Jeromen, notar Uroš Kos, notarka Nada Kumar, notar Bojan Podgoršek in notarka Magda Poljšak Derganc.

 

 

Nazaj