Posvet slovenskih in nemških notarjev

Posvet slovenskih in nemških notarjev

V Ljubljani je 22. aprila 2022 potekalo strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije -  posvet slovenskih in nemških notarjev. Notar Bojan Podgoršek, predsednik NZS in pravosodni svetnik Richard Bock sta predstavila postopek notarske hrambe pri prodaji nepremičnin, dr. Lovro Tomasic, notar v Mellrichstadtu je predaval glede nepremičninskih pogodb v notarski praksi - zaščita kupcev pred tveganjem neizpolnitve obveznosti prodajalca. Veronika Kormann pa je predstavila aplikacijo Notarske zbornice Nemčije za sestavljanje notarskih  listin na daljavo. Številni udeleženci iz slovenskih notarskih pisarn so tvorno sodelovali v razpravi glede obravnavane tematike.

 

Nazaj