Predavanje na Pravni fakulteti v Mariboru - Konstitutivni poklici v pravosodju

Predavanje na Pravni fakulteti v Mariboru - Konstitutivni poklici v pravosodju

Izr. prof. dr. Borut Holcman je 6. decembra 2022 organiziral predavanje z naslovom Konstitutivni poklici v pravosodju in povabil med študente sodnika mag. Igorja Strnada iz Višjega sodišča v Mariboru, odvetnico dr. Urško Kežmah iz Maribora, vrhovnega državnega tožilca dr. Jožeta Kozino iz Ljubljane in notarko Sonjo Kralj iz Slovenj Gradca.

Predavatelji so predstavili značilnosti poklica sodnika, tožilca, odvetnika in notarja. Poleg  predstavitve pogojev za vstop v posamezen poklic, je bil vsem skupen poudarek na stanovskih dolžnostih ravnanja in vedenja posameznega poklica, da bi  s tem bil zagotovljen ugled posameznega poklica, javno zaupanje vanj in nepristranskost.

Nazaj