Projekt CISUR - javni poziv

Projekt CISUR - javni poziv

Notarska zbornica Slovenije sodeluje v projektu CISUR, ki se ukvarja z implementacijo Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju. Projekt vodi Hrvaški pravni center (nevladna organizacija iz Hrvaške) v partnerstvu z Mirovnim inštitutom (SI), Ministrstvom za pravosodje Republike Hrvatske (HR), Hrvaško notarsko zbornico (HR) in Notarsko zbornico Slovenije (SI), v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RH. 

V okviru projekta Mirovni inštitut RS objavlja javni poziv za izbor pravnega strokovnjaka – praktika in pravnega strokovnjaka.

Več informacij je na povezavah:

- za pravnega strokovnjaka - praktika http://www.mirovni-institut.si/javni-poziv-za-izbor-izbor-pravnega-strokovnjaka-praktika/

(izbor 1 sodika, 1 notarja, 1 odvetnika)

- za pravnega strokovnjaka:

http://www.mirovni-institut.si/javni-poziv-za-izbor-izbor-pravnega-strokovnjaka/

(izbor dodatnega pravnega strokovnjaka)

Rok za prijave je 29. 1. 2020.

Nazaj