Projekt CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji

Projekt CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v Sloveniji

Notarska zbornica Slovenije sodeluje v projektu CISUR, ki se ukvarja z implementacijo Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju. Projekt vodi Hrvaški pravni center (nevladna organizacija iz Hrvaške) v partnerstvu z Mirovnim inštitutom (SI), Ministrstvom za pravosodje Republike Hrvaške (HR), Hrvaško notarsko zbornico (HR) in Notarsko zbornico Slovenije (SI), v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RH. 

Projekt CISUR se bo zaključil v mesecu juliju, v 20 mesecih trajanja projekta pa smo raziskali regulativni in institucionalni okvir ter prakse uporabe Uredbe o dedovanju v Sloveniji in na Hrvaškem. Izzive in dileme, s katerimi se srečujejo praktiki pri uporabi Uredbe, smo predstavili v raziskovalnem poročilu in pripravili priporočila, kako jih nasloviti. O ugotovitvah in priporočilih smo razpravljali s ključnimi deležniki obeh držav, za praktike pa pripravili vodič za uporabo Uredbe in organizirali izobraževanje. Prav tako smo pripravili informacije za splošno javnost. Projekt se bo sklenil z online mednarodnim kolokvijem, ki bo 3. julija 2020.

Projekt CISUR se ukvarja z implementacijo Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju.

Aktivnosti projekta združujejo tako preučevanje regulativnega in institucionalnega okvirja za uporabo Uredbe in prakse na v Sloveniji in Hrvaškem kot izmenjavo znanj in zagovorniške aktivnosti. V Sloveniji in na Hrvaškem smo izvedli empirično raziskavo o uporabi Uredbe in pripravili raziskovalno poročilo.

Na podlagi ugotovitev raziskave smo pripravili priporočila:  /upload/files/CISUR%20-%20PRIPOROCILA%20v%20zvezi%20z%20uporabo%20Uredbe%20o%20dedovanju(1).pdf, ki predlagajo rešitve, ki bi prispevale k učinkoviti in enotni uporabi Uredbe, ter naslovile nekatere izzive, s katerimi se srečujejo praktiki pri uporabi Uredbe. O priporočilih smo z deležniki obeh držav razpravljali 3. decembra 2019 v Ljubljani.

Za praktike smo pripravili Vodič za uporabo Uredbe, ki bo objavljen v prihodnjih dneh. Dne 11. in 12. junija 2020 smo na platformi ZOOM organizirali pilotno izobraževanje za sodnike, notarje in odvetnike. Na podlagi pilotnega izobraževanja pripravljamo spletno izobraževanje, ki bo praktikom na voljo dolgoročno.

Da bi Uredba v polnosti zaživela in dosegla svoj poglavitni namen – odpraviti ovire za osebe, ki se danes srečujejo s težavami pri uveljavljanju svojih pravic pri dedovanju s čezmejnimi posledicami – je nujno, da se z njeno vsebino seznani tudi splošna javnost. Zato smo pripravili brošuro z informacijami za državljanke in državljane držav članic EU o dedovanju premoženja v tujini: /upload/files/Informacije%20za%20drzavljane_ke%20EU%20o%20Uredbi%20o%20dedovanju.pdf

Projekt se bo sklenil z mednarodnim kolokvijem, ki bo 3. julija 2020 potekal na platformi ZOOM.

Nazaj