Redna letna skupščina Notarske zbornice Slovenije

Redna letna skupščina Notarske zbornice Slovenije

Na redni letni skupščini Notarske zbornice Slovenije so se v Ljubljani 12. 4. 2016 zbrali slovenske notarke in notarji in pregledali rezultate dela zbornice in notarjev v preteklem letu. Skupščine sta se udeležila tudi minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič in g. Paolo Pasqualis, predsednik Sveta notariatov EU, ki sta nagovorila zbrane udeležence.

Notarska zbornica Slovenije v okviru svojih pristojnosti izvaja številna opravila in naloge po določbah Zakona o notariatu in Statuta. Slovenski notariat je v zadnjih dvajsetih letih prestal različna obdobja delovanja ter vpliva države in politike na delo notarjev, kljub temu pa je bil dosežen visok strokoven nivo opravljanja notarskih storitev. Na Notarski zbornici Slovenije si vseskozi prizadevamo, da bi ga še nadgradili. Zato so aktivnosti Notarske zbornice Slovenije usmerjene v nadaljnjo krepitev notariata kot javne službe, njegove organiziranosti, zagotavljanja visokih standardov notarskih storitev in povečanja obsega pristojnosti.

Nazaj