Seminar - družinsko pravo

Seminar - družinsko pravo

Notarska zbornica Slovenije bo 15. novembra 2018 v Ljubljani organizirala strokovni seminar na temo družinskega prava.

Na seminarju bomo obravnavali novi evropski uredbi s področja premoženjskih razmerij med zakonci (EU 2016/1103) in s področja premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti (EU 2016/1104), ki se bosta začeli uporabljati 29. januarja 2019. Dogodek bo združeval notarje iz Slovenije in sosednjih držav ter druge strokovnjake (sodnike in odvetnike), ki bodo razpravljali in obravnavali praktične primere o izvajanju teh dveh uredb in njun vpliv na uresničevanje pravic ljudi v posameznih državah.

Nazaj