Seminar Notarske zbornice Slovenije - Družinsko pravo

Seminar Notarske zbornice Slovenije - Družinsko pravo

Notarska zbornica Slovenije je 15. 11. 2018 v Ljubljani v sodelovanju s Svetom notariatov Evropske unije (CNUE) organizirala strokovni seminar na temo družinskega prava. Notarji, ki so se jim pridružili še odvetniki in sodniki, iz Slovenije, Italije in Hrvaške so na seminarju obravnavali dve novi evropski uredbi s področja premoženjskih razmerij med zakonci (EU 2016/1103) in s področja premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti (EU 2016/1104), ki se bosta začeli uporabljati 29. januarja 2019. 

Uporaba obeh uredb bo z vidika  slovenskih notark in notarjev zelo pomembna in vezana tudi na novosti, ki jih prinaša Družinski zakonik, ki se bo v Sloveniji začel uporabljati 15. 4. 2019. Ta bo med drugim določal možnost sporazumne razveze pri notarju za zakonce, ki nimajo mladoletnih otrok in sestavo predporočnih pogodb.

Uredbi, ki so jih obravnavali na strokovnem posvetu, opredeljujeta vsa civilnopravna vprašanja premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti, tako glede vsakodnevnega upravljanja premoženja partnerjev kot glede likvidacije njihovih premoženjskih razmerij, zlasti ob razhodu para ali smrti enega od partnerjev.

Udeleženci so razpravljali in obravnavali praktične primere o izvajanju teh dveh uredb in njun vpliv na zakonodajo v  posameznih državah.  Obe uredbi sta bili predstavljeni po posameznih sklopih in sicer glede splošnih načel v zvezi s področjem uporabe uredb, splošnih načel, ki se nanašajo na pravo, ki velja za zakonske pare in  partnerje in  splošnih načel, ki urejajo pretok aktov in odločitev. Po vsakemu sklopu so udeleženci obravnavali konkretne primere in odgovarjali na postavljena vprašanja v obliki kviza.

Na seminarju so predavali dr. Suzana Kraljić s Pravne fakultete v Mariboru, dr. Claudia Rudolf s Pravne fakulteta na Dunaju, dr. Paula Poretti s Pravne fakultete v Osijeku in  Paolo Pasqualis, notar v Italiji, celoten dogodek pa so moderirali notarka Sonja Kralj, notarka mag. Nataša Erjavec in  notarski pomočnik Miloš Auflič.

Seminar se je popoldan zaključil z delavnico,  na kateri so udeleženci po skupinah obravnavali  3 konkretne primere in rezultate nato predstavili na plenarnem zasedanju. Takšen način dela so udeleženci ocenili za zelo primeren in koristen za spoznavanje obeh uredb. 

 

Nazaj